Książąt opolskich - Opole, Województwo łódzkie, Polska zamknij