Al. warszawska - Piotrowin, Województwo lubelskie, Polska zamknij