Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe - Poniatowa, Polska zamknij