Chopina - Poręba, Województwo śląskie, Polska zamknij