Os. stefana batorego - Poznań, Województwo mazowieckie, Polska zamknij