Zimińskiej-sygietyńskiej - Pruszków, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij