Parzniewska - Pruszków, Województwo łódzkie, Polska zamknij