Jana iii sobieskiego - Puszcza Mariańska, Polska zamknij