PKO Bank Polski. Bankomat - Radzyń Podlaski, Polska zamknij