Powstania styczniowego - Radzyń Podlaski, Polska zamknij