Instytucje ubezpieczeniowe - Resko, Polska zamknij