Al. katowicka - Rusiec, Województwo łódzkie, Polska zamknij