Jana iii sobieskiego - Rybnik, Województwo łódzkie, Polska zamknij