Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe - Rypin, Polska zamknij