Plastics Group Sp. z o.o. - Rzeszów, Polska zamknij