Al. batalionów chłopskich - Rzeszów, Polska zamknij