Bank Spółdzielczy w Sandomierzu. Punkt kasowy - Sandomierz, Polska zamknij