Jana iii sobieskiego - Siemiatycze, Polska zamknij