Materiały budowlane - Sitkówka-Nowiny, Polska zamknij