Jana iii sobieskiego - Stężyca, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij