Al. przyjaciół - Szczecin, Województwo łódzkie, Polska zamknij