Unii lubelskiej - Szczecin, Województwo łódzkie, Polska zamknij