Wiosny ludów - Szczecin, Województwo łódzkie, Polska zamknij