Zwycięstwa - Tarnówka, Województwo łódzkie, Polska zamknij