Banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe - Węgierska Górka, Polska zamknij