Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - Warszawa, Polska zamknij