Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów - Warszawa, Polska zamknij