Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. - Warszawa, Polska zamknij