Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego - Warszawa, Polska zamknij