Spółdzielnia Piekarsko - Ciastkarska - Warszawa, Polska zamknij