Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - Warszawa, Polska zamknij