Zakład Remontów i Konserwacji Dróg - Warszawa, Polska zamknij