Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Warszawa, Polska zamknij