Jana pawła ii - Witkowo, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij