Os. borek - Wronki, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij