Edukacja - Wysoka, Województwo małopolskie, Polska zamknij