Bielec Stanisław. Obuwie - Zamość, Województwo wielkopolskie, Polska zamknij