Różne - Zbydniów, Województwo małopolskie, Polska zamknij