Władysława jagiełły - Zduńska Wola, Polska zamknij