Ks. szczepana rembowskiego - Zgierz, Polska zamknij