Oceń, podziel się doświadczeniami w Biuro Dossier, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawska Akademia Medyczna, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela i więcej na Tupalo.