Oceń, podziel się doświadczeniami w Bata Poland Sp. z o.o., Jagiełło Maciej. Szewstwo, Piekarski Sylweriusz. Szewstwo, Szewstwo i więcej na Tupalo.